Psykologisk Center

 
Om psykologerne


 
Talli Ungar Felding, autoriseret psykolog, cand. psych., godkendt af Dansk Psykologforening som specialist og supervisor i psykoterapi.
 

Talli har lang erfaring i psykologbehandling af unge med personlighedsforstyrrelser og antisociale symptomer og pårørenderådgivning til deres familier. Hun har lang erfaring med psyskoterapi til unge og voksne med tokulturel baggrund. Hun er desuden uddannet sexolog og leverer parterapi og individuel terapi til personer med parforholdsproblemer og sexuelle forstyrrelser, ligesom hun arbejder med personer som har været ude for sexuelle overgreb og med prostituerede.
 

Tilskud til betaling af psykologsamtaler:
Talli har ydernummer til den offentlige sygesikring. Det betyder at du kan få tilskud til betalingen af 12 psykologsamtaler, hvis du har en henvisning fra din alment praktiserende læge.
 

Personer med depression eller angst kan få to lægehenvisninger på hver 12 psykologsamtaler, dvs. i alt 24 samtaler.
 

18-21 årige unge med depression eller angst kan med lægehenvisning gratis få 24 psykologsamtaler.
 

Man kan få henvisning til psykolog ved følgende problematikker:
• røveri-, volds- og voldtægtsofre
• trafik- og ulykkesofre
• pårørende til alvorligt psykisk syge personer
• personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
• pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
• pårørende ved dødsfald
• personer, der har forsøgt selvmord
• kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
• personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for seksuelle overgreb
• personer med let til moderat depression
• personer, der lider af let til moderat angst eller OCD

 


 
Jørgen Felding, autoriseret psykolog, cand. psych., godkendt af Dansk Psykologforening som specialist og supervisor i psykoterapi.

 

Jørgen grundlagde Fonden Psykologisk Center i 1984 og arbejdede der indtil den selvejende institution i 2016 blev omdannet til Psykologisk Center ApS. Han har skrevet artikler i faglige tidsskrifter om sit arbejde med unge med antisociale træk og holder foredrag, underviser og superviserer i emner relateret hertil, efter rekvirentens ønske. Han leverer psykoterapi, dels i forhold til unge, som er henvist af Socialforvaltningen, dels i forhold til voksne og unge som får behandlingen betalt gennem forsikringsordninger eller betaler selv.

 


Generel information

Psykologisk Center modtager både klienter, som er henvist af Socialforvaltningen, klienter med sundhedsforsikring, klienter med lægehenvisning og klienter, som selv betaler for behandlingen.

 

Psykologisk Center er specialiseret i psykologbehandling og psykologiske undersøgelser af unge og deres familier samt af voksne, der på grund af psykiske problemer har store vanskeligheder i forhold til uddannelses- og arbejdsmarkedet. Centret yder desuden supervision og leverer kurser og foredrag.

 

Psykologisk Center har lang erfaring i behandling af personlighedsforstyrrelser, det vil sige identitetssvage og psykisk skrøbelige personer med kontaktproblemer og lavt selvværd, som er følelsesmæssigt svingende og ambivalente. Mange har, eller har haft, selvmordstanker og selvmordsforsøg. En ustabil skolegang med mange skoleskift, adfærdsproblemer og pjæk er ofte en del af livshistorien og mange har et begyndende rusmiddelmisbrug. De fleste har haft en opvækst præget af svigt, brud og tab af primære voksne. Omsorgssvigt, fysisk afstraffelse og seksuelle overgreb er ofte en del af baggrundsbilledet, ligesom psykisk sygdom, kriminalitet eller rusmiddelmisbrug blandt forældre eller søskende er almindeligt forekommende.

 

Centret har lang erfaring med behandling af kriminelle unge, som mangler empati og skyldfølelse, har lav frustrationstærskel og svag impulskontrol og er mistillidsfulde, umotiverede for behandling, udadreagerende og aggressive.

Vi har desuden ekspertise i behandling af depression, angst, spiseforstyrrelser og forskellige former for selvskadende adfærd, fx cutting.

 

Centret har desuden lang erfaring i arbejdet med unge, som er eller har været anbragt uden for hjemmet. Vi leverer psykologbehandling til de unge samt supervision til plejefamilier og døgninstitutioner. Behandlingen kan både foregå under anbringelsen og i form af efterværn.

Centret har desuden lang erfaring i arbejdet med unge med diverse tværkulturelle problemstillinger, fx unge fra indvandrer- eller flygtningefamilier og uledsagede flygtningeunge.

 

Psykologisk Center er måske mest kendt for at have introduceret opsøgende psykologarbejde som en behandlingsmetode, der er brugbar i forhold til unge, som er mistillidsfulde, umotiverede og vanskelige at få kontakt med og som derfor ofte bliver opgivet af andre projekter.

 


Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk