Psykologisk Center

 
Generel information

Den selvejende institution Fonden Psykologisk Center, Vestergade 18 B, 2. sal, 1456 København K er blevet nedlagt d. 31.12.2016.

Psykologerne Jørgen Felding og Talli Ungar Felding, som har været ansat i Psykologisk Center siden institutionens start, fortsætter det arbejde, Fonden har stået for, i anpartsselskabet Psykologisk Center, Solvænget 15, 2100 København Ø.

 

Psykologisk Center er specialiseret i psykologbehandling og psykologiske undersøgelser af unge og deres familier samt af voksne, der på grund af psykiske problemer har store vanskeligheder i forhold til uddannelses- og arbejdsmarkedet. Centret yder desuden supervision og leverer kurser og foredrag.

 

Psykologisk Center har stor erfaring i behandling af personlighedsforstyrrelser, det vil sige identitetssvage og psykisk skrøbelige personer med kontaktproblemer og lavt selvværd, som er følelsesmæssigt svingende og ambivalente. Mange har, eller har haft, selvmordstanker og selvmordsforsøg. En ustabil skolegang med mange skoleskift, adfærdsproblemer og skulken er ofte en del af livshistorien og mange har et begyndende rusmiddelmisbrug. De fleste har haft en opvækst præget af svigt, brud og tab af primære voksne. Omsorgssvigt, fysisk afstraffelse og seksuelle overgreb er ofte en del af baggrundsbilledet, ligesom psykisk sygdom, kriminalitet eller rusmiddelmisbrug blandt forældre eller søskende er almindeligt forekommende.

 

Centret har lang erfaring med behandling af kriminelle unge, som mangler empati og skyldfølelse, har lav frustrationstærskel og svag impulskontrol og er mistillidsfulde, umotiverede for behandling, udadreagerende og aggressive. Vi har desuden ekspertise i behandling af depression, angst, spiseforstyrrelser og forskellige former for selvskadende adfærd, fx cutting.

 

Centret har lang erfaring i arbejdet med unge, som er eller har været anbragt uden for hjemmet. Vi leverer psykologbehandling til de unge samt supervision til plejefamilier og døgninstitutioner. Behandlingen kan både foregå under anbringelsen og i form af efterværn.

Centret har desuden lang erfaring i arbejdet med unge med diverse tværkulturelle problemstillinger, fx unge fra indvandrer- eller flygtningefamilier og uledsagede flygtningeunge.

 

Psykologisk Center er måske mest kendt for at have introduceret opsøgende psykologarbejde som en behandlingsmetode, der er brugbar i forhold til unge, som er mistillidsfulde, umotiverede og vanskelige at få kontakt med og som derfor ofte bliver opgivet af andre projekter.

 

Psykologisk Center modtager både klienter, som er henvist af Socialforvaltningen, klienter med sundhedsforsikring og klienter, som selv betaler for behandlingen.


Om psykologerne

Jørgen Felding, autoriseret psykolog, cand. psych., godkendt af Dansk Psykologforening som specialist og supervisor i psykoterapi

 

Talli Ungar Felding, autoriseret psykolog, cand. psych., godkendt af Dansk Psykologforening som specialist og supervisor i psykoterapi