Psykologisk Center

 
Artikler

(Kræver Acrobat Reader eller tilsvarende)

Talli Ungar Felding: Socialpædagogisk arbejde med uledsagede flygtningeunge, Social Kritik, 2017, 151

 

Informationspjece: Psykologisk Undersøgelse efter Otto F. Kernbergs strukturelle interviewmetode

 

Jørgen Felding & Niels Møller: Det antisociale syndrom, Nordisk Psykologi, 1990, 42 (5), s. 313-333

 

Jørgen Felding & Niels Møller: Psykoterapeutisk behandling af antisociale i puberteten, Nordisk Psykologi, 1995, 47 (2), s. 140-154

 

Talli Ungar Felding: Kulturelle særtræk eller psykopatologi – offentlige myndigheders vanskeligheder med at hjælpe unge piger fra indvandrerfamilier, Matrix, 2001, 19, s. 10-14

 

Talli Ungar Felding: Mere end drengestreger, Kronikken i Politiken, 19/10 2004

 

Talli Ungar Felding: Kriminelle indvandrerdrenge kan behandles, Socialrådgiveren nr. 4, 23/2 2005, s. 10-12

 

Talli Ungar Felding: Kriminelle indvandrerdrenge, psykologisk set – en gennemgang af psykologiske undersøgelser af 14 drenge i 13-16 års alderen og af socialforvaltningens håndtering af sagerne, Psyke & Logos 2005, Årgang 26, s. 221-257

 

Jørgen Felding, Talli Ungar Felding og Niels Møller: Unyttig og uvidende, Weekendavisen 8/1 2010