Psykologisk Center

 
Familiebehandling – et alternativ til anbringelse

Psykologisk Center tilbyder forskellige former for familiebehandling.

 

Det kan dreje sig om familier, hvor den unges tilknytning til forældrene er så tæt, at den bliver negativ og destruktiv, eller om familier hvor tilknytningen mellem forældrene og den unge er så fjern, at familien har svært ved at anerkende den unges behov og give ham/hende et selvstændigt rum til at udvikle sig. Disse familier kan være præget af – i nogle tilfælde skjult – rusmiddelmisbrug eller vold. Forældrene kan desuden være prægede af benægten og projektion. Sådanne problematiske familierelationer skubber ofte den unge ud i en fejludvikling. Familiebehandling er ofte et alternativ til en anbringelse. Afhængigt af familiens problematik tilrettelægger vi et behandlingsforløb, der involverer en eller to psykologer.

 

Det er i nogle tilfælde hensigtsmæssigt at iværksætte to selvstændige forløb – et for den unge og et for forældrene. Ved denne opdeling opnås et manøvrerum, der muliggør en opblødning og ændring af disse familiers ofte meget fastlåste og rigide mønstre. For forældrene giver dette mulighed for at arbejde med de ødelæggende og begrænsende relationer i familien. Det har vist sig, at behandling i mange tilfælde giver forældrene et bedre fremtidsperspektiv, frigjort fra de destruktive mønstre i familien. Samtidig betyder denne opdeling, at der etableres plads og rum for den unge til at skabe en selvstændig identitet og udvikle sig. I disse tilfælde afholder vi fælles samtaler med forældrene og den unge i det omfang, det er hensigtsmæssigt for behandlingsarbejdet.

 

I andre tilfælde arbejder den samme psykolog med både forældrene og den unge, således at den unge får individuelle samtaler og forældrene får individuelle- eller parsamtaler. Også i disse tilfælde afholdes fælles samtaler ved behov. I nogle sager er flere søskende i behandling hos hver sin psykolog. Egentlig familieterapi, hvor man samler søskende og forældre til fælles samtaler ved alle møder, kan sjældent lade sig gøre med Psykologisk Centers klientel, idet familiestrukturen ofte er for opløst til en sådan behandlingsmetode: En eller flere familiemedlemmer kan have et for ustabilt fremmøde, forældrene kan lide af psykiske vanskeligheder, være fængslet eller have et rusmiddelmisbrug. Familiekonflikterne kan have en så patologisk, fjendtlig eller voldelig karakter, at fællessamtaler ikke giver mening.

 

Langt de fleste unge, der modtager behandling ved Psykologisk Center, kommer fra skilsmissefamilier. I mange tilfælde er tonen mellem forældrene uforsonlig og samarbejdet om børnene dårligt fungerende, hvilket præger den unges mulighed for at udvikle sig. Også i sådanne tilfælde forsøger Psykologisk Center at finde en model for behandlingsforløbet, som alle parter kan acceptere, således at den unges forhold kan bedres.

 

Familiebehandling kan fx udformes ved, at en enlig mor og hendes småkriminelle søn får hver sin psykolog. Moderen kan være præget af depressive tanker og lide af angst. Ved at komme i psykologisk behandling mindskes angsten, og hun bliver bedre til at håndtere de depressive følelser og tanker. Dette er en lettelse for hele familien. Den unge bliver fritaget for ubevidst skyldpåførelse fra moderens side, og den apatiske grundstemning, som omgærder hele familien, aftager. Det giver bedre muligheder for at hjælpe den småkriminelle dreng med at selvstændiggøre sig og finde sin egen identitet.

 

Familiebehandling på Psykologisk Center bygger ikke på manualbaserede terapiformer, som alle familier skal tilpasse sig til, men tilrettelægges i hvert enkelt tilfælde således, at behandlingen er tilpasset til netop denne families behov, ressourcer og problematik.


Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk