Psykologisk Center

 
Generelt

Psykologisk Center er specialiseret i at arbejde med identitetssvage og psykisk skrøbelige unge, som har behov for et længerevarende psykoterapeutisk tilbud.

 

Diagnostisk befinder de sig inden for området for personlighedsforstyrrelser. De er præget af lavt selvværd og er følelsesmæssigt svingende, ambivalente og angste, hvilket ofte skaber alvorlige vanskeligheder i personlige relationer til andre. Der er tale om unge, som er præget af splitting, afvisning af kontakt eller ønske om sammensmeltning. De kan have alvorlige symptomer, fx aggression, kriminalitet, periodevist alkohol-, hash- og stofmisbrug, selvmordstanker eller selvmordsforsøg.

 

De kan også være selvskadende og fx skære eller ridse sig i huden, banke hovedet ind i vægge eller lide af spiseforstyrrelser som anoreksi, bulimi eller fedmeproblematikker. Deres opvækst har ofte været præget af mangel på gode og stabile primære relationer. De har som regel oplevet svigt, brud og tab og mange har været udsat for psykisk terror, vold, incest, voldtægt og/eller seksuelle overgreb.