Psykologisk Center

 
Individuel psykoterapi

I den psykoterapeutiske behandling drejer det sig om at gøre følelsesmæssige tab, blokeringer og fantasier tilgængelige for refleksion og bearbejdning. Der er tale om et personlighedsopbyggende arbejde, hvor fundamentale psykiske strukturer bliver etableret og styrket.

 

De unge, som Psykologisk Center henvender sig til, har brug for individuel behandling, fordi de som følge af tilknytningsvanskeligheder har svært ved at begå sig i grupper. De har brug for en stabil relation til en enkelt person for at kunne udvikle sig. Behandlingen er tilrettelagt således, at det er muligt for os at arbejde både med unge, der ofte udebliver fra aftaler og er svære at komme i kontakt med, og med meget appellerende unge, der hungrer efter voksenkontakt og opmærksomhed. Behandlingen kan variere mellem perioder med hyppige samtaler og perioder, hvor vi må bruge megen tid på at opsøge og motivere den unge.