Psykologisk Center

 
Medarbejdere


 
Jørgen Felding, autoriseret psykolog, cand. psych., godkendt af Dansk Psykologforening som specialist og supervisor i psykoterapi.

 

Jørgen Felding grundlagde Fonden Psykologisk Center i 1984 og arbejdede der indtil den selvejende institution blev lukket i 2016. Han har skrevet artikler i faglige tidsskrifter om sit arbejde med unge med antisociale træk og holder foredrag, underviser og superviserer i emner relateret hertil, efter rekvirentens ønske.

 

Jørgen modtager både unge, som er henvist af Socialforvaltningen og personer, som betaler selv eller gennem sundhedsforsikring, i psykologbehandling.

Se Jørgens CV.

 

 


 
Talli Ungar Felding, autoriseret psykolog, cand. psych., godkendt af Dansk Psykologforening som specialist og supervisor i psykoterapi.

 

Talli Ungar Felding var ansat ved Fonden Psykologisk Center fra 1985 indtil den selvejende institution blev lukket i 2016. Hun fungerede som Fondens visitator. Hun har lang erfaring med psykologiske undersøgelser efter Otto Kernbergs strukturelle interviewmetode. Hun har skrevet flere artikler i faglige tidsskrifter om sit arbejde med unge med flygtningen- og indvandrerbaggrund og forskellige tværkulturelle problematikker. Hun udarbejder bl.a. psykologiske undersøgelser af uledsagede flygtningeunge for Roskilde Kommune og superviserer integrationsmedarbejdere ved Hedensted Kommunes Jobcenter. Hun holder kurser og foredrag efter rekvirentens ønske og har fremlagt materiale relateret til sit arbejde på internationale konferencer på både dansk og engelsk.

 

Talli har lang erfaring i psykologbehandling af unge med personlighedsforstyrrelser og antisociale symptomer og pårørenderådgivning til deres familier. Hun modtager både unge, som er henvist af Socialforvaltningen og personer, som betaler selv eller gennem sundhedsforsikring.

 

Talli har en postgraduat uddannelse i klinisk sexologi og har skrevet artikler i faglige tidsskrifter om den sexuelle forstyrrelse vaginisme. Hun modtager par og enlige med sexuelle vanskeligheder og andre problemer i parforholdet i psykologbehandling og har bl.a. erfaring med heterosexuelle og homosexuelle parforhold, transkønnethed og sadomasochistiske problematikker samt afhængighed af sex, porno og prostituerede. Hun har lang erfaring i arbejdet med senfølger af sexuelle overgreb hos både unge og voksne og hun bruger bl.a. sin sexologiske ekspertise i Socialstyrelsens Kompetencecenter Prostitutions psykologordning, se http://socialstyrelsen.dk/voksne/prostitution

 

Talli superviserer og holder foredrag om klinisk sexologiske emner efter rekvirentens ønske.

 

Talli er dansk kontaktperson for Nordisk Forening mod Børnemishandling og Omsorgssvigt, NFBO, se http://www.nfbo.org/web/page.aspx?sid=7784

 

Talli optræder i Kvinfos ekspertdatabase og bliver derfor brugt af medierne.

 

Se Tallis CV.