Psykologisk Center

 
Samarbejde

Psykologisk Centers klienter har ofte mange andre problemer end de psykiske. Derfor samarbejder vi til mange sider. Vores hovedsamarbejdspartner er den unges sagsbehandler.

 

Andre samarbejdspartnere kan, afhængigt af den konkrete situation, være skoler, læger, kontaktpersoner, mentorer, Kriminalforsorgen og socialpædagogisk personale fra døgninstitutioner og fritidsklubber, som den unge har eller får tilknytning til. Psykologisk Center lægger stor vægt på samarbejde med alle professionelle aktører omkring den unge, samt den unges familie.

 

Vi ser det som en del af vort arbejde at gøre den unge opmærksom på, og sætte ham i forbindelse med, relevante offentlige myndigheder og hjælpetilbud. I hvert enkelt tilfælde aftaler vi en fornuftig arbejdsdeling med de forskellige samarbejdspartnere.