Psykologisk Center

 
Visitation

Socialforvaltninger og Jobcentre kan henvise klienter ved henvendelse til vores visitator, cand. psych. Talli Ungar Felding. Efter modtagelsen af mundtlige eller skriftlige oplysninger, afgør vi om – og under hvilke betingelser – klienten egner sig til vort behandlingstilbud.

 

Betaling
Privatpersoner bedes læse siden Praktisk info.

 

Betalingen beregnes som en månedlig indskrivningstakst, der aftales med henvisende myndighed forud for behandlingens start. Taksten kan reguleres op eller ned i løbet af behandlingen. Vi opererer med tre forskellige takster – lav, mellem og høj – afhængigt af tidsforbruget i den enkelte sag. Når vi opererer med en fast månedlig takst i stedet for timebetaling, skyldes det, at psykoterapeutisk arbejde med et vanskeligt klientel som vores kræver, at psykologen i perioder må være til rådighed i et langt større omfang end de aftalte tider pr. uge antyder.

 

Det er således nødvendigt, at psykologen har mulighed for akut at ændre aftaler til for eksempel senere på dagen eller næste dag for at fastholde kontinuiteten i det terapeutiske forløb. Desuden opstår der i vore sager ofte kritiske og kriselignende situationer, hvor akut indgriben fra psykologens side er påkrævet. I andre tilfælde er opsøgende arbejde en nødvendig del af det terapeutiske arbejde, med henblik på at etablere den første terapeutiske arbejdsalliance, eller i et længerevarende forløb at fastholde den terapeutiske kontakt i en ustabil periode. Herudover kan samarbejde med familie, døgninstitution, skole og socialforvaltning, i form af for eksempel rådgivende samtaler, møder og skriftlige udtalelser, i perioder være omfattende.

 

Månedstaksten afspejler således Centrets samlede tidsforbrug i den enkelte sag. Da der er tale om vanskelige sager og dermed, i mange tilfælde, langvarige behandlingsforløb, aftales taksten normalt i forbindelse med en halvårlig bevilling. Det halvårlige forløb efterfølges af en skriftlig udtalelse, der er inkluderet i prisen. Afbrydes behandlingen af en eller anden grund før halvårsperiodens udløb, tilbagebetales eventuelle forudbetalte beløb fra udskrivningstidspunktet at regne.

 

Psykologiske undersøgelser afregnes efter en fast takst.

 

Sager af mindre omfattende karakter kan efter aftale indskrives til timetakst.

 

Psykologisk Centers takster reguleres årligt og kan oplyses ved henvendelse til visitator.


Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk