Psykologisk Center

 
Personlighedsforstyrrelser

De fleste af Psykologisk Centers klienter lider af personlighedsforstyrrelser. Man regner med at ca. 10-15 % af befolkningen har personlighedsforstyrrelser. Sådanne personer er psykisk skrøbelige, har svært ved at klare modgang, reagerer meget stærkt på krænkelser og kan reagere med mikropsykotiske episoder, dvs. symptomer, der ellers hører til psykosen, i kortere tidsrum.

 

Det typiske hos mennesker med personlighedsforstyrrelser er mange og skiftende symptomer. Det er derfor svært at diagnosticere personlighedsforstyrrelser alene ud fra en beskrivelse af symptomerne. Især i ungdommen kan personlighedsforstyrrelser være svære at diagnosticere, idet mange af symptomerne kan forveksles med pubertetsreaktioner. Psykologisk Center får derfor ofte henvist unge, som lider af personlighedsforstyrrelser uden at den henvisende myndighed, socialforvaltningen, er klar over det, fordi diagnosen aldrig er blevet stillet. Mistillid til andre, usikker identitetsfølelse, indre tomhed og ambivalens i forhold til sig selv og andre er meget typisk for sådanne personer. Kronisk, diffus, fritflydende angst og impulspræget brug og misbrug af rusmidler samt andre impulsprægede handlinger, fx bulimi, forekommer ofte. Selvskadende adfærd, destruktivitet og selvdestruktivitet, selvmordsforsøg og spiseforstyrrelser er almindelige.

 

Sådanne unge tænker sjældent på konsekvenserne af deres handlinger. Typisk handler de først og tænker bagefter. De benytter sig ofte af psykiske forsvarsmekanismer som splitting, benægten, projektion, projektiv identifikation og svinger mellem idealisering og devaluering af andre. Relationen til andre er ofte overfladisk og svingende. Deres livshistorie har i mange tilfælde været præget af svigt og brud fra betydningsfulde voksnes side. Ofte kommer disse unge fra familier, hvor rusmiddelmisbrug, kriminalitet og forskellige former for psykiske vanskeligheder præger andre familiemedlemmer. Egentligt omsorgssvigt har fundet sted i mange tilfælde og anbringelse uden for hjemmet er derfor almindeligt forekommende. I mange tilfælde har der været tale om flere forskellige anbringelser, fordi anbringelsesforløbene har været præget af problemer i mellemmenneskelige relationer, skoleproblemer og adfærdsproblemer, mange gange så voldsomme problemer, at behandling ved Psykologisk Center indsættes som alternativ til eller supplement for anbringelsen.

 

Der findes flere forskellige typer af personlighedsforstyrrelse. Psykologisk Center har lang erfaring med behandling af unge med bl.a. skizoid personlighedsstruktur, skizotypisk sindslidelse, dyssocial personlighedsstruktur, tvangspræget personlighedsstruktur, emotionelt ustabil personlighedsstruktur og emotionelt ustabil personlighedsstruktur, borderline type.


Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk